Tonie aan het werk

beeldend kunstenaar
Tonie van Marle

Over mijn werk

Over de jaren heb ik een voorliefde in mijn werk ontwikkeld voor structuren, geïnspireerd op de vormentaal uit de microscopische wereld van celbiologie, de archeologie en de wetenschap. Na series glasconstructies, installaties, pasteldrietekeningen en memory projects ligt de nadruk in mijn werk nu op met precisiemesjes uitgesneden tekeningen die in lagen over elkaar en naast elkaar een 3-D-effect opleveren. Die lagen zijn opgebouwd uit contrasterende vormen en structuren die met elkaar een dialoog aangaan. Die interactie is een wezenlijk onderdeel van het werk: de uiteindelijke vorm van het werk ligt niet per se vast en door het combineren van de lagen ontstaat er een nieuw beeld, een nieuwe interpretatie, een nieuwe mogelijkheid, zonder dat de integriteit van het beeld wordt aangetast. De som is groter dan de individuele delen.

La précieuse

La précieuse

De titel La Précieuse verwijst met een knipoog naar Les Précieuses, de 17de-eeuwse intellectuele vrouwen wier taal werd gekenmerkt door verfijning en spitsvondigheid. De papierkunst van La Précieuse wordt eveneens gekenmerktdoor een vormentaal die verfijnd en verrassend is. Laag na laag met een mesje uitgesneden tekeningen worden op afstand achter elkaar opgehangen. Elke laag kent zijn eigen kleur en structuur. Tezamen creëren ze een variëteit aan vormen, schaduwen en diepte. De lagen kunnen eventueel op verschillende manieren met elkaar gecombineerd worden wat een ander beeld oplevert. De vormentaal is ontleend aan organismes, geometrie of ontstaat uit pure fantasie. Net zoals bij Les Précieuses spreekt uit het werk de behoefte aan precisie, gelaagdheid enesthetiek.
Open project (4,3mb pdf)
coronaproject

Coronaproject

Wat kan je als mens doen voor andere mensen in deze tijd? Dat vroeg ik me af terwijl ik in mijn atelier aan het werk was. Toen bedacht ik dat ik misschien wel iets moois aan iedereen kan geven, al is het maar digitaal. En daarom heb ik een klein project van mijn laatste uitgesneden papierwerk gemaakt waarbij ik jullie graag eens door het hele proces van zo’n werk loods. Een beetje afleiding voor iedereen die thuis zit. Ik hoop dat ik jullie er een plezier mee doe.
Open project (2,5mb pdf)
Image